Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüksek Öğretim Kurulunun 24 Kasım 1987 tarihli toplantısında uygun görülmesi ve 30 Mart 1983 tarih ve 20809 Sayılı Kanunun 3. Maddesi, 9. Fıkrası uyarınca 15 Ocak 1988 tarih -19695 sayılı resmi gazete sayfa 27 de yayınlanan yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, Rektörlüğe bağlı bir Uygulama ve Araştırma birimidir.

Merkezimizde kaynak araştırmaları, eser tespit ve değerlendirmeleri, geleneksel el sanatlarını koruma ve yaşatma çalışmaları, çağdaş el sanatları geliştirme yönünde deneme ve araştırmaları ile tasarım konularında bilimsel, teknik ve sanatsal araştırma, deneme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

Geleneksel El Sanatlarının yurt ölçüsünde yayılma durumunu sosyal ve ekonomik yerini bilimsel yöntemlerle araştırma, tespit etme, değerlendirme koruma ve yaşatılmalarını sağlamak. El sanatlarını çağdaş yönde geliştirme, deneme ve araştırmaları ile tasarım konularında kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelecek araştırma ve model geliştirme isteklerinin projelendirme ve uygulamasını gerçekleştirmek, kongre, sempozyum, seminer, konferans, sergi ve gösteriler ile yayınlar yapmak.


Bu sayfa Traditional Handicrafts and Design Application and Research Center tarafından en son 09.04.2022 14:52:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM